Shimazu Yoshihiro

Uit GeschiedenisJapan
Ga naar: navigatie, zoeken
Shimazu Yoshihiro
Shimazu Yoshihiro


Naam
Geboortedatum
Sterfdatum
Leeftijd
Periode

Familie


Bekende veldslagenShimazu Yoshihiro
21 augustus 1535
30 augustus 1619
84 jaar
Slag bij Sekigahara
Slag bij Sacheon
Slag bij Noryang

Shimazu Yoshihiro (島津 義弘, 21 augustus 1535 - 30 augustus 1619) was de tweede zoon van Shimazu Takahisa en jongste broer van toenmalige 16de familiehoofd Shimazu Yoshihisa en speelde een belangrijke rol in de uitbreiding van de Shimazu clan en Toyotomi Hideyoshi tijdens de Sengoku-periode[1].

Yoshihiro in de Shimazu clan

De Shimazu clan waren heersers van het Satsuma domein van de 12de eeuw tot de 19de eeuw. Ze beschikten over macht, aanzien en semi-autonomie van dit gebied.

Yoshihiro was de tweede zoon van Shimazu Takahisa. Hij toonde vanaf jonge leeftijd veel potentieel en was generaal in vele van de militaire campagnes van zijn broer en Daimyo[2] Shimazu Yoshihisa. Aanvankelijk werd er aangenomen dat hij het 17de familiehoofd van de Shimazu clan was maar tegenwoordig wordt er verondersteld dat hij Yoshihisa zijn positie als Daimyo liet behouden. Wel kreeg hij in 1587 van Hideyoshi het Ôsumi domein toegewezen na afloop van de Kyūshū veldslagen.

Hij zou in zijn hele militaire carrière 52 veldslagen hebben gevoerd en stond bekend als een bekwaam leider. Yoshihiro en zijn troepen hadden de bijnaam “Oni-Shimazu”[3] door overwinningen waarbij Yoshihiro zwaar benadeeld was.

Yoshihiro was ook een boeddist. Het is niet geweten wie zijn vrouw was, maar hij had wel een zoon die later het 18de familiehoofd zou worden: Shimazu Tadatsune.

Slag bij Kizaki (1572)

De Slag bij Kizaki vond plaats in juni 1572 en was een veldslag tussen het leger van de vader van Yoshihiro, Shimazu Takahisa en Itō Yoshisuke. Yoshihiro was de legercommandant.

De Itō clan versterkte zijn positie in de zuidelijke Hyūga regio [4] en drong binnen op het terrein van de Shimazu clan.

In 1572 vond er een hevig gevecht plaats in de Kizakihara vlakte en versloegen de Shimazu clan hun tegenstanders met een ratio van 10 op 1. De Shimazu clan had slechts 300 man ingezet en versloeg een leger van 3000 man. Yoshihiro slaagde erin om de indruk te geven dat de Shimazu clan een veel groter aantal mankrachten had, waardoor de Ito clan zich terugtrok en later een nacht belegering probeerde uit te voeren op een fort van Yoshihiro. Deze belegering mislukte en de Itô troepen trokken zich terug, waarna ze werden achtervolgd en definitief verslagen door Yoshihiro zijn troepen.

Door deze overwinning werd duidelijk dat Yoshihiro een geprezen generaal was en kon de Shimazu clan hun positie in het noorden versterken en uitbreiden.

De Kyūshū veldslagen (1586-1587)

Satsuma domein

Achtergrond

De Shimazu clan bevond zich in zuidelijk Kyushu in het Satsuma domein[5] en was één van de machtigste feodale landen in de Tokugawa periode.

Onder leiding van Shimazu Takahisa en zijn zonen Yoshihisa en Yoshihiro begonnen de Shimazu clan in 1550 zijn invloedssfeer uit te breiden. Satsuma, Ôsumi en Hyûga waren al veroverd en in 1586 vestigde de Shimazu clan de aandacht op het noordelijke deel van Kyushu, de Bungo regio. Yoshihiro viel de regio binnen vanuit de Higo provincie samen met zijn broers Yoshihisa en halfbroer Iehisa. De Ôtomo klan in die regio werd aangevallen en overmeesterd.

De Shimazu clan beschikte nu over een grote invloedssfeer in zowel zuidelijk als noordelijk Kyushu, maar zaten echter in een financieel dieptepunt. Op dat moment vestigde Toyotomi Hideyoshi zich op Kyushu en vooraleer de Shimazu clan heel het Kyushu eiland kon bezitten keerden hun overwinningen in nederlagen.

Yoshihiro tijdens de Kyūshū veldslagen van Toyotomi Hideyoshi

Tijdens de Kyūshū veldslagen (1586-1587) is de macht van de Shimazu clan ingeperkt door Toyotomi Hideyoshi, wie Japan wou domineren en zijn aandacht vestigde op Kyūshū. Tijdens de Slag bij Takajō werden de Shimazu in de Hyūga provincie ingeperkt en moesten ze terugtrekken naar Satsuma. Tijdens de slag op Kagoshima gaf de Shimazu clan zich over. Zonder dat Hideyoshi het kasteel moest belegeren.

Yoshihiro was aanvankelijk tegen de overgave en wou oorlog, maar na herhaaldelijk vragen van zijn broer en toenmalig Shimazu hoofd, Yoshihisa, gaf hij uiteindelijk toe en stemde hij in met de overgave.

Afloop

Hideyoshi had de macht om de Shimazu clan te onteigenen van hun grondgebied, maar toonde vrijgevigheid. Hij verkleinde hun domein van invloed maar liet de Shimazu hun status behouden. Yoshihisa kreeg eigendom over Satsuma, en Yoshihiro kreeg het Ôsumi domein toegewezen.

Desondanks deze inperkingen bleef de Shimazu clan één van de machtigste clans in het archipel.

Japanse invasies van Korea (1592-1598)

Aankomst op Busan in 1592

Na de Kyūshū veldslagen gebruikte Hideyoshi het gebied van de Shimazu clan om Korea binnen te dringen. Yoshihiro was een gedreven generaal die onder Hideyoshi zowel in 1592 en 1597 Korea binnenviel en succesvol een aantal oorlogen voerde.

Eerste invasiegolf (1592–1593)

Yoshihisa leidde de eerste invasiegolf met 10 000 mankrachten in de 4de divisie tijdens de Gangwon campagne.

Slag bij Sacheon (1598)

De slag bij Sacheon was een belegering door Chinese en Koreaanse troepen tegen de bezetting van Sacheon door Japanse troepen op 28-29 september 1598. De Japanse troepen waren, onder leiding van Yoshihiro zwaar in de minderheid, maar behaalde nog steeds de overwinning.

Achtergrond

Sacheon is een natuurlijke havenplaats gelegen aan de zuidkust van Korea. Yoshihiro kwam er samen met zijn zoon, Tadatsune Shimazu, in 1597 en bouwde er een fort in Japanse stijl bovenop een verouderd Koreaans fort. Hij bouwde ook een groter fort aan de haven met een binnenmuur die omsingeld was door een gracht. Tijdens hoogtij konden schepen de gracht binnenvaren vanuit de zee. De buitenmuur was groter en had meerdere torens en verstevigde poorten.

Aanval

Yoshihiro’s zoon, Tadatsune wou een indirecte aanval uitvoeren, maar Yoshihiro verbood dit en verkoos te wachten tot de aanvallers dichter bij de kasteelmuren waren. Toen 2 Japanners overleden door Chinese boogschutters wou Tadatsune opnieuw de aanval aangaan, maar Yoshihiro verkoos weer om te wachten, een beslissing die later zou zorgen voor de overwinning.

De Chinezen probeerde met een combinatie van een slagboom en kanonnen de poort van de buitenmuur open te krijgen. Uiteindelijk lukte dit waardoor een duizendtal Chinese soldaten de binnenmuur probeerden op te klimmen. Yoshihiro gaf het order om een geweervuur te openen en de Chinese soldaten neer te schieten.

De Japanners konden de belegering, desondanks in de minderheid te zijn, weerstaan omdat er net op dat moment een buskruit explosie plaatsvond in het Chinese leger. Japanse bronnen beweren dat ze het kanon waarmee de Chinezen de buitenpoort hebben vernietigd hebben kunnen vernietigen, en het buskruit hiervan zou vuur hebben gevat. Chinese bronnen beweren dat het buskruit toevallig vuur vatte. De ontploffing verstrooide de Chinezen en op dat moment bestormden en versloegen de Japanners hun voor goed.

Afloop

De Chinezen en Koreanen verloren het gevecht, wat vandaag de dag herdenkt word door een grote grafheuvel aan Sacheon. Ruim 30.000 man sneuvelde in het gevecht. De echte overwinning kwam echter kort daarna, want China bleef zijn offensief tegen Hideyoshi zijn campagne inzetten en even later moesten de Shimazu zich uit de Sacheon haven terugtrekken, en lieten het lege fort achter voor de Chinezen.

De Sacheon veldslagen zijn berucht voor het feit dat Japanners de neuzen van gesneuvelde Koreanen naar Japan opstuurden, geconserveerd in pekel als een soort van beloning voor het thuisland. Yoshihiro stuurde het grootste aantal neuzen op, een lading van maar liefst 30.000.

Slag bij Noryang (1598)

De Slag bij Noryang was het laatste grote gevecht tijdens de Korea invasies van Japan. Deze slag vond plaats in 1598 en resulteerde in een nederlaag voor het leger waar Yoshihiro de commandant was. Deze oorlog betekende het einde van de Korea invasies en definitieve terugtrekking van Japan uit Korea.

Achtergrond

Japanse legertroepen moesten zich wegens tegenslagen teruggedreven naar de zuidoost Koreaanse kust. De Japanse forten aan deze kuststrook hadden niet genoeg capaciteit voor het hele Japanse leger dus nam Hideyoshi Toyotomi in juni 1598 het besluit om terug te trekken naar het archipel.

3 maanden later stierf Hideyoshi onverwacht, en werden de troepen gevraagt terug te trekken naar Japan door de go-tairō[6]. Door de aanwezigheid van Koreaanse schepen op de zee konden ze echter niet terugtrekken en bleven ze in de relatieve veiligheid van hun kastelen.

Terugtrekking van Yoshihiro

Yoshihiro wou met zijn leger Noryang Strait oversteken, samenvoegen met het leger van Konishi Yukinaga in het Westen en samen terug trekken naar Pusan.

Ze werden aangevallen door Chinese en Koreaanse troepen die superieure marine technologie had. Er wordt gezegd dat het schip van Yoshihiro zonk en dat hij werd gered door een Japans schip nadat hij aan een stuk hout in het water dreef. Ruim 13,000 Japanners stierven, terwijl door hun superieure maritieme kracht de Chinese kant 500 slachtoffers had, waaronder wel de Chinese leider Yi Sun-sin.

De Japanners weerstonden de zware nederlaag en Yoshihiro kon samen met ongeveer 200 van de 500 schepen Pusan bereiken, waarna ze zich op 21 december definitief terugtrekken naar Japan. Dit betekende het einde van een 7 jarige oorlog.

Invloed op Satsuma porselein

Satsuma porselein[7] was porselein gemaakt in de Satsuma regio voor teeceremonies. Deze potterij was ontwikkeld door Koreaanse pottenbakkers in 1597-1598 op het einde van de invasie van Korea van Toyotomi Hideyoshi. Yoshihiro bracht deze Koreaanse pottenbakkers als krijgsgevangenen naar Naeshirogawa in Satsuma en dwong ze tot pottenbakkerij. Dit spoorde de ontwikkeling van Satsuma porselein en het tot voordien de onbestaande keramiekindustrie van Kyūshū.

Slag bij Sekigahara (1600)

De slag bij Sekigahara vond plaats op 20 en 21 oktober 1600 tussen de legers van Tokugawa Ieyasu en Ishida Mitsunari. Dit gevecht betekende het begin van het Tokugawa bakufu en naderde het einde van de Sengoku periode. Shimazu Yoshihiro speelde hierin een belangrijke rol.

Yoshihiro bevond zich met een leger in het westen en werd verwacht te vechten onder Ishida Mitsunari tegen Ieyasu maar negeerde echter de bevelen van Ishida omdat dit volgens hem geen gerespecteerde commandant was. Het is niet geweten of dit bij Yoshihiro het geval was, maar Ieyasu had contact met Daimyo[8] in het westen en beloofde hen land en zachtaardigheid moesten ze van kant wisselen. Op de dag van het gevecht hield hij zijn positie aan en liet zijn leger, dat uit 1500 man bestond, niet meevechten. Nadat het leger van Mitsunari de geest gaf vond Yoshihiro zich tussen 30 000 man van Ieyasu.

Yoshihiro wou eerst het leger aanvallen, maar zijn neef Shimazu Toyohisa beval hem om zo een nutteloze aanval niet te laten doorgaan. Hierdoor besloot Yoshihiro een Sutegamari uit te voeren, terugtrekken door zich een weg te banen naar een uitgang, door het leger van Ieyasu, al proberende zo weinig mogelijk mankrachten op te offeren. Het grotendeel van het leger stierf, alsook Shimazu Toyohisa, de neef van Yoshihiro.

Door de overwinning van de Tokugawa clan kon het Tokugawa bakufu gevestigd worden, waarna er in Japan een lange periode van vrede volgde.

Yoshihiro trad hierna af en zijn zoon, Shimazu Tadatsune volgde hem op. Yoshihiro had dus nog altijd een zekere invloedspositie als vader van Tadatsune en dit zou nog een rol spelen in de Ryuku invasie enkele jaren later.

Invasie van Ryukyu (1609)

In de late 16de eeuw en de vroege 17de eeuw vond er een grote verandering in de geopolitieke structuur van Oost-Azië plaats. De macht van de Ming dynastie verminderde terwijl die van Japan, na de unificatie van Hideyoshi toenam. De invasie van het Ryukyu koninkrijk door de Satsuma clan had hierop een grote invloed.

De Shimazu klan en Hideyoshi verzochten vaak de hulp, alsook tributen van het Ryukyu koninkrijk, ook voor help tijdens de invasies van Korea. Vele communicaties van de Shimazu werden echter ook genegeerd, waardoor Ryukyu in 1609 werd binnengevallen. De Shimazu claimden dat dit een bestraffingsmissie was. Japan al langer het Ryukyu koninkrijk op het oog voor uitbreiding, en dit was het ideale excuus.

Achtergrond

Wanneer Yoshihiro een bezoek bracht aan Hideyoshi in augustus 1588 drukte Hideyoshi uit dat hij wou dat het Ryukyu koninkrijk zich onderwierp aan Japan.

In 1590 stuurde Hideyoshi de boodschap om de Ryukyu koninkrijk een tribuut te laten betalen, of dat ze anders een bestraffingsmissie zouden uitvoeren. Ze stuurden wederom een reeks giften terug met de vraag naar vrede. Yoshihiro bracht deze giften naar Hideyoshi in Edo.

In October 1591 schreef Yoshihiro een brief in naam van Hideyoshi naar Shō Nei, de koning van het Ryukyu koninkrijk, waarin hij zei dat Hideyoshi van plan was om Korea aan te vallen. Ryukyu moest van Yoshihiro voor 10 maanden lang voedsel voor 7000 soldaten voorzien. Ryukyu koningkrijk ging niet op dit verzoek in, waarna Hideyoshi zelf een brief stuurde en dreigde met een bestraffingsmissie indien ze geen voedsel opstuurde. Uiteindelijk stuude Sho Nei de helft van de gevraagde provisies. De andere helft werd voorgeschoten door Satsuma, welke de Ryukyu beviel om hun na afloop van de oorlog terug te betalen. Deze “lening” werd later aangehaald toen de Satsuma in 1609 toch een bestraffingsmissie uitvoerde.

Yoshihiro tijdens de Ryukyu invasie

Op 1 april 1606 hoorde Tadatsune van Yoshihiro dat sommigen zich tegen het oorlogsplan verzette. Yoshihiro wou echter dat het doorging, want de Satsuma clan zat in geldnood. Het Ryukyu koninkrijk veroveren zou terug een handelsroute openen tussen China en Japan, welke onderbroken was door de oorlogen in Korea de jaren voordien. Zijn argumenten en meermaals verzoeken hadden uiteindelijk gehoor bij de toenmalige Shogun, Tokugawa Ieyasu en de toestemming werd gegeven om in 1609 de Ryukyu invasie te starten.

Na de oorlog werd Ryukyu een vazal van Satsuma en kreeg de zoon van Yoshihiro, de toenmalige Daimyo, het recht van heerschappij hierover. In 1879 zou het koninkrijk een volledige annexatie door Japan meemaken en gekend staan als de Okinawa prefectuur.

Overlijden

Yoshihiro overleed op 30 augustus 1619 en werd 84 jaar. De doodsoorzaak is onbekend.

Yoshihiro in populaire media

De kattenschrijn in Senganen

In de tijd van Yoshihisa was er het bijgeloof dat je aan de pupillen van kattenogen de tijd kon aflezen. De ogen van katten zijn gevoeliger aan zonlicht dan mensen, en ook de dilatie van de pupillen is hierdoor groter. Shimazu nam tijdens zijn militaire carrière onder Hideyoshi 7 katten mee, waarvan er 2 de reis terug naar Japan overleefden.

Deze katten worden vandaag de dag vergodelijkt in de Senganen tuin in de Nekogami Jinja[9] in Kagoshima. Hier staat eveneens een replica van de uitrusting van Yoshihiro ten toon.

Yoshihiro is een speelbaar personage in het Pokemon Conquest videospel, alsook een personage in de Samurai Warriors videospellen.

Voetnoten

  1. Periode in de Japanse geschiedenis van midden 15e eeuw tot en met het begin van de 17e eeuw.
  2. Japanse krijgsheer met feodaal grondbezit.
  3. Shimazu duivels
  4. nu het oosten van Kyūshū
  5. nu de Kagoshima prefectuur
  6. De raad van 5 oudsten, ook de 5 tairō genoemd (五大老 go-tairō) was een speciale overheid gevormd in 1595 door Hideyoshi om Japan te leiden bij afwezigheid tot zijn zoon Hideyori meerderjarig werd. De raad bestond uit de 5 machtigste daimyo.
  7. Ook gekend als Satsuma-yaki (薩摩焼)
  8. Japanse krijgsheer met feodaal grondbezit.
  9. Kattengod schrijn (猫神神社) in de Senganen tuin in Kagoshima

Bronnen

Afbeeldingen

Afbeelding Shimazu Yoshihiro

Aankomst Japanse troepen op Busan in 1592

Nekogami Jinja, TripAdvisor

Bronnen over de Kyūshū veldslagen

Wikipedia - Kyūshū campaigns

The Cambridge History of Japan, Volume 4 - link en tekstfile

Bronnen over Korea en Ryukyu

Japanese Castles in Korea 1592-98 - [1]

Wikipedia Japanese Invasions of Korea

Wikipedia Battle of Sacheon Wikipedia - Invasion of Ryuku

Databank Taylor & Francis Online - Satsuma's Invasion of the Ryukyu Kingdom and Changes in the Geopolitical Structure of East Asia

A Dragon's Head and a Serpent's Tail, p234

Satsuma Ware in Meiji Era

Bronnen over populaire media

Rocketnews24 Nine places where cat lovers in Japan can step up their devotion worship

Algemene bronnen

Samurai Archives - Battle of Kizakihara en Shimazu Yoshihiro

Sengoku Database - Shimazu Yoshihiro

Historum - Shimazu Clan Case Study and How to Stay Awesome

Britannica - Shimazu family