Publiceren op wikipedia howto

Uit GeschiedenisJapan
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit artikel dient ter ondersteuning van het plaatsen van een artikel op de Japanologie-wiki op de Nederlandstalige Wikipedia.

Vier jaar geleden zijn we, na een onderbreking van een aantal jaren, opnieuw begonnen met het selecteren van de betere artikels om die vervolgens toe te voegen aan de Nederlandstalige wikipedia. Dat had wat voeten in de aarde. Voornamelijk op vlak van copyright-licentie, maar er zijn ook heel wat andere normen en geplogenheden waar je best rekening mee houdt.

Omdat we er van uitgaan dat de lezer reeds een eigen artikel heeft gepubliceerd op de Japanologie-wiki (en dus ook bekend is met de basistechnieken van het schrijven van een academisch getint wiki-artikel) zal deze pagina zich beperken tot tips & tricks om het om te zetten artikel zoveel mogelijk te laten voldoen aan de door Wikipedia opgelegde standaarden.

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden verwijzen we ook regelmatig verwezen naar relevante how-to pagina’s op de Nederlandstalige Wikipedia zelf.

We organiseren ons zo

 1. De licentie van onze wiki nu dezelfde als die van wikipedia: van 'by-nc-sa' naar 'by-sa'
 2. Dit gebruikersaccount doet dienst als centraal aanspreekpunt voor bijdragen van de afdeling Japanse studies KU Leuven. Studenten posten wel nog met eigen account. Bentendo.png. Neem gerust een kijkje op de overlegpagina van gebruiker 'Bentendo', daar staan een aantal voorbeelden opgelijst van pagina's die succesvol bewerkt en overgezet zijn.
 3. Basisprincipes wikipedia:
  1. Wikipedia:Conventies
  2. Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Lijst met veelgestelde vragen met betrekking tot een verwijdernominatie van een artikel.
  3. Wikipedia:Verifieerbaarheid
  4. Neutraal standpunt
  5. Geen origineel onderzoek
 4. We hadden een tijdje een coach op nl.wikipedia, die een aantal richtlijnen heeft bijeen gezet:
 5. Bekijk de logs
  1. de logs van eerdere jaren
 6. Vertalen, niet kopiëren
  1. macrons
  2. kanji
 7. Omgaan met verwijderingen
  1. licentie, verwijzing mediawiki
  2. hou Hans Coppens op de hoogte
  3. voor de zekerheid: kopie in pdf maken van nl.wikipedia en bijhouden
  4. Ihara Saikaku artikel als voorbeeld van het gebruik van sjablonen: op de geschiedeniswiki, op nl.wikipedia

Artikel aanmaken

Een artikel aanmaken kan je op verschillende manieren doen, zoals door het onderwerp te "registreren" op deze pagina of door gewoonweg het gewenste pad op te zoeken (bijv: https://nl.wikipedia.org/wiki/titel_van_een_potentieel_nieuw_artikel) en van daaruit verder te gaan door op "Start dit artikel" te klikken.

In theorie is het perfect mogelijk om gewoon de broncode van het oorspronkelijk te kopieren, in dit nieuw venster te plakken, op te slaan en aldus een eerste echte Wikipedia-artikel te hebben aangemaakt. Nu bestaat er niet zoiets als een afgewerkt, perfect artikel en zijn er ongetwijfeld nog een hoop kleine aanpassingen nodig, waarvan enkele belangrijke puntjes in dit artikel staan uitgelijnd.

Ter opfrissing van de Wikimedia syntax staat hier een klein spiekbriefje met de belangrijkste regels. Zorg wel dat de taal van de code overeenstemt met de taal van het artikel. Het spiekbriefje is in verschillende talen beschikbaar zoals bijvoorbeeld in het Japans of Engels.

Kijk zeker ook eens naar dit geannoteerd voorbeeld van een wiki-artikel. Die link is ondertussen een beetje gedateerd (het origineel artikel ziet er ondertussen zo uit), maar het reflecteert wel mooi de gewenste structuur van een Wikipedia-artikel.

Tijdelijk artikel aanmaken

Bij het aanmaken van een account op Wikipedia krijg je een eigen gebruikerspagina waarop gewerkt kan worden. Indien je over een bepaalde tijdspanne aan je te wikificeren artikel wil werken zonder dit al echt te publiceren kan je dit aanmaken als sub-pagina op je eigen gebruikerspagina. Via deze link kan je bijvoorbeeld een artikel "Nieuw_artikel" op je eigen profiel starten. Wanneer het artikel aan je eigen eisen voldoet kan je het vervolgens in die vorm publiceren als openbaar artikel.

Taalgebruik en schrijfstijl

Taalgebruik

Op de geschiedeniswiki van japanologie is het noodzakelijk dat de artikels opgemaakt zijn in een academische schrijfstijl. Dit is echter niet aangeraden wanneer men een artikel hieruit wil overzetten naar wikipedia: aangezien het publiek heel erg ruim is, moet men zich aanpassen aan dit publiek. Dit wil zeggen: geen academisch taalgebruik meer, maar een begrijpbare en duidelijke nederlandse schrijfstijl die toegankelijk is voor iedereen.

Correct Nederlands

Dit betekent ook dat, aangezien we op de Nederlandse wiki zitten, we ook correct Nederlands moeten hanteren. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend maar het betekent ook dat 'Vlaams' in principe niet toegelaten is. Controleer dus goed of dat wat je schrijft geen dialect of specifiek Vlaams taalgebruik is, in plaats van 'correct' AN.

Japanse termen en namen

Let ook zeker op schrijfwijze van Japanse termen en namen. Op de geschiedeniswiki van japanologie staat men erop dat we termen die een lange klank gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij Jōmon, met een macron schrijven (dit is een streepje boven de letter). Op wikipedia MAG dit echter niet, aangezien dit gebruik niet bekend is onder het grote publiek (zo vind je het niet terug in kranten, bijvoorbeeld). Het is dus verplicht lange klanken gewoonweg niet lang te maken en dus 'Jomon' te schrijven. NIET 'Joumon' dus, of 'Jōmon', maar 'Jomon'.

Kanji

Op een artikel binnen een wiki van Japanologie verwachten we dat er consistent naast de vertaling of transcriptie van een term of naam de juiste kanji te lezen zijn. Dit geldt niet voor de wikipedia. Daar wordt gebruik van kanji in de tekst doorgaans als storend beschouwd, als iets dat de leesbaarheid van het artikel niet ten goede komt. Gebruik enkel de kanji in de abstract, en enkel bij centrale concepten.

Bronnen en referenties

Sjabloon

Bronnen zijn een integraal deel van de geloofwaardigheid van een artikel en mogen zeker niet ontbreken; vaak is daarom de regel: hoe meer, hoe beter. Omdat bronnen in allerlei maten en soorten komen (internet, boeken, tijdschriften, audio en video) bestaan er verschillende stijlregels en sjablonen om hier op een uniforme manier mee om te gaan. Een eenvoudig sjabloon is deze: Sjabloon:Appendix, waarmee volgend effect beoogd kan worden:

Appendix bij het Aino Muziek artikel op de Nederlandstalige Wikipedia.

Voetnoten

Voetnoten enkel gebruiken als de informatie niet elders op Wikipedia staat. Indien gewoon de interne link gevolgd kan worden, is een voetnoot overbodig.

Referenties

Referenties altijd zo specifiek mogelijk weergeven. Indien men een specifieke pagina binnen een website als bron gebruikt, dan altijd dieplinken naar die specifieke pagina (dus nooit linken naar de hoofdpagina).

Wikipedia NIET als bron

Wikipedia kan geen bron zijn van zichzelf. Indien voor het artikel op de wiki van de KU Leuven artikels van Wikipedia gebruikt worden (ook wanneer dit anderstalige artikels betreft) moet men uitzoeken waar de auteurs van die artikelen hun informatie vandaan gehaald hebben en moet dát als bron opgegeven worden.

Als dit niet achterhaald kan worden, moet men bronvermelding achterwege laten óf de beweringen op een andere wijze verifiëren. Onthoud dat bronvermelding niet verplicht is, en als er geen reden voor twijfel is, is het niet nodig om de oorspronkelijke bron te achterhalen.

Licentie

Artikels geplaatst op de eigen Japanologie wiki vallen telkens onder de Creative Commons Naamsvermelding – GelijkDelen 2.0 licentie, terwijl artikelen op Wikipedia zelf vallen onder de GFDL (GNU-licentie voor vrije documentatie) en Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licenties. Voor copyright redenen is het daarvoor vereist bij het overzetten van een artikel, ook al is deze door dezelfde auteur geschreven, hier telkens een melding van te geven.

Om aan de licentie te voldoen, dient vermeld te worden dat het artikel afkomstig is van de website van Japanologie KU Leuven. Dit kan door middel van onderstaande tekst over te nemen (en aan te passen conform) en onder het nieuwe artikel toe te voegen. Als het oorspronkelijke artikel voorzien is van een volledig bronnenapparaat vervalt hiermee ook de noodzaak om die bronnen mee te kopiëren naar Wikipedia.Vul op de puntjes telkens de titel van het betreffende artikel in. Dit is erg belangrijk om beschuldiging van plagiaat te vermijden, iets waar we heel voorzichtig mee moeten omspringen.

Voorbeeld:

Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) overgenomen van de pagina 
Muziek van het Ainu volk op http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan, die 
onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding – GelijkDelen 2.0 valt. Zie de 
bewerkingsgeschiedenis aldaar voor een lijst met auteurs.

Afbeeldingen plaatsen

Foto uploaden op Wikimedia Commons

Wikimedia Commons is de databank van Wikipedia waar afbeeldingen geüpload worden om later aan artikels toe te voegen. Je vindt de uploadzone door gewoon "Wikimedia Commons" in te typen in een zoekmachine (om het gemakkelijk te houden). Op Wikimedia Commons ga je dan in de zij kolom (links) klikken op ‘bestand uploaden’. Je komt dan terecht in de 'Upload Wizard' waar je de de stapjes die Wikipedia zelf aangeeft kan volgen.

Vergeet niet dat je eerst je afbeelding moet opslaan, Wikipedia aanvaard geen ‘html afbeeldingen’. Als je de stapjes op Wikipedia goed volgt en weet onder welke licentie de foto op het internet staat is het vrij gemakkelijk om up te loaden.

Als je licentie toch niet in orde lijkt te zijn zal een "Wikipedia-admin" dit vrij snel aangeven. Dan wordt je foto verwijderd. Nadat de foto verwijderd is stelt Wikipedia voor om deze opnieuw up te loaden maar zou je dit proberen blijkt dit niet te lukken.

voor tips over foto's klik hier

Foto in je artikel zetten

Zoek je foto in Wikimedia op en kopieer de titel. Zet de titel tussen vierkante haakjes [[]] met de nodige meta-data die je kan vinden bij andere artikels (mimicry) of in het hierboven reeds vermelde "Wikipedia spiekbriefje".

Interwiki-links

Om de zichtbaarheid van het eigen artikel te verhogen alsook de lezer meer informatie in andere talen ter beschikbaar te stellen is het aangewezen het eigen artikel te koppelen aan de anderstalige Wikipedia artikels. Dit doe je als volgt:

 1. Bezoek een anderstalig equivalent van het te koppelen artikel.
 2. Klik links onderaan de menubalk bij de sectie 'In andere talen' op 'Koppelingen bewerken'. Je krijgt nu 2 mogelijkheden.
  1. A. Je krijgt een pop-up te zien met de velden "Taal" en "Pagina".
  2. B. Je wordt doorverwezen naar de de Wikidata pagina van dat onderwerp. Klik hier in de rechterkader op edit.
 3. Voeg als site/taal 'nl' en als pagina de titel van je in het Nederlands gepubliceerde artikel.
 4. Sla op.
Voorbeeld van het Wikidatascherm.

Doorverwijzen

Automatisch doorverwijzen wordt gebruikt om bepaalde zoektermen (synoniemen, afkortingen, spelfouten, enzovoort) naar een ander artikel te laten doorverwijzen. Dit kan bij het publiceren van artikels met Japanse naamgevingen op wikipedia nuttig zijn wanneer men alternatieve spelling hanteert of als er verschille transcriptiemogelijkheden zijn. Op wikipedia zoeken naar "Taishōperiode" zal bijvoorbeeld doorverwijzen naar "Taishoperiode".

Voorbeeld van een automatische doorverwijzing.

Een doorverwijzing aanmaken doet men door een nieuwe pagina aan te maken met de de door te verwijzen term en in het bewerkingsscherm de volgende regel te plaatsen.

#DOORVERWIJZING [[paginanaam]]