Nihonshoki-

Uit GeschiedenisJapan
(Doorverwezen vanaf Nihonshoki (日本書紀))
Ga naar: navigatie, zoeken
Nihonshoki tanaka version.jpg

De Nihonshoki (日本書紀) is een kroniek opgesteld die de geschiedenis van Japan vanaf de schepping tot de eigen tijd behandeld. De Nihonshoki werd ingediend aan het keizerlijk hof in 720. Deze kroniek werd 8 jaar later ingediend dan de Kojiki [1]

Inhoud

250px-Nihonshoki jindai kan pages.jpg

De eerste hoofdstukken van de Kojiki en de Nihonshoki werden toegespitst op de mythes over de geboorte en de nazaten van de grote Godin Amaterasu [2], de grootmoeder van Japan op de lange lijn van keizers en keizerinnen. De laatste boeken zijn grotendeels beperkt tot wat er is gebeurd en gezegd door menselijke afstammelingen van de Grote Godin. De Nihonshoki omvat vele artikelen met betrekking tot buitenlandse diplomatie, de internationale standpunten en een sterke politieke bewustwording van Japan als een natie. De Nihonshoki bevat bovendien niet alleen vele artikelen met details over de binnenlandse politieke structuur, maar ook artikelen over delegaties afkomstig van en naar Paekche, Silla [3], de Sui en Tang dynastieën van China. Daarnaast bevat het presentaties over pas aangekomen inheemse cultuur, de Chinese Boeddhistische cultuur en de inhoud dekking van de mythologische leeftijd door het bewind van keizer Jito.

Het boek werd geschreven met hulp van “O” No Yasumaro (太安万侶)[4] en onder toezicht van de Keizerin, in een klassieke Chinese en chronologische vorm. Dit werd gedaan met behulp . Deze werd geschreven onder toezicht van de Keizerin. Ze hadden als taak om de heiligheid en de kracht van de Japanse Keizerlijke Heerschappij te bevestigen. De Nihonshoki is samengesteld uit 30 volumes, plus een volume met een stamtafel. Deze stamtafel is sindsdien verloren. De Nihonshoki werd gepresenteerd aan keizer Genshou, zij was de 44e keizer en een vrouw. De hoofdredacteur werd Prince Toneri, een van de zonen van keizer Temmu (天武天皇, Temmu Tenno) (c. 631-1 oktober, 686), de 40e keizer van Japan, volgens de traditionele volgorde van erfopvolging. Hij is de eerste monarch van Japan aan wie de titel "Tenno" werd toegewezen in tegenstelling tot latere generaties. Hij regeerde van 672 tot aan zijn dood in 686. De eerste en enige document over zijn leven waren de verhalen uit de Nihonshoki. Deze werd bewerkt door zijn zoon, Prins Toneri, die het werk heeft geschreven tijdens het bewind van zijn vrouw en kinderen. Het werk is daardoor van onpartijdigheid betwist en de nauwkeurigheid is bedenkelijk.

Amaterasu (天照)

Enkele kenmerken in de Nihonshoki

Taal

De Nihonshoki was moeilijk te lezen en te begrijpen voor de gemiddelde Japanner omdat het was geschreven in pure Chinese taal, zoals alle officiële documenten in die tijd. Daarentegen waren de onderdelen in poëzie en versvorm wel te begrijpen. Een jaar nadat de Nihonshoki werd uitgebracht, werd er een officiële lezingenreeks ingeleid en gepresenteerd door geleerden aan de aristocratie. Deze serie lezingen heette Shoki-kouen (書紀講筵) en het kon wel meerdere jaren duren, in sommige gevallen wel zeven jaar. Een syllabus met woorden uit het oude Koreaanse taal is een belangrijke bron voor taalkundig onderzoek.

Structuur

Het proces van de opstelling kan worden gezegd te zijn begonnen in het 10e jaar van het bewind van Temmu (681), toen Prince Kawashima (657-691)[5] en elf anderen werden veroordeeld voor het opstellen van een officieel document van de genealogie van de keizerlijke familie. In 714 werden Ki no Kiyohito (D 753) en Miyake no Fujimaro toegevoegd aan het team.

Van de dertig volumes die werden geschreven in klassiek Chinees, staan de eerste en tweede volumes bekend als "Jindaiki." Volumes drie tot dertig gaan over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden onder het bewind van keizer Jimmu tot en met die van Jito. In tegenstelling tot de eerdere Kojiki wijkt de Nihonshoki wijkt demate af, dat het delen van het Chinese historische werk van Zhi Wei (Wei chih) en de Koreaanse werken Paekche ki, Paekche pon'gi en Paekche sinch'an bevat. Daarnaast bevat het citaten uit de het boek van Iki no Muraji Hakatoko (伊吉連博徳書). [6] Vanaf deel veertien wordt het steeds gedetailleerder in tegenstelling tot de Kojiki, waar de focus ligt op het mythologische gedeelte.

De Nihonshoki is naar verluidt gebaseerd op oudere documenten, met name op de dossiers die continu werden bijgehouden in de Yamato rechterbank. Het bevat documenten en folklore afkomstig van de clans, die de rechter bediende. Voorafgaand aan de Nihonshoki was er de Tennōki en Kokki samengesteld door Prins Shōtoku en Soga no Umako, maar toen deze documenten werden opgeslagen in Soga's huis zijn ze vernield door de brand op het moment van de Isshi incident (乙巳の変).

Het werk van de respondenten verwijzen naar verschillende bronnen die vandaag de dag niet meer bestaan. Een van die bronnen zijn de drie 'Baekje'-documenten (百濟記, Kudara-ki), die belangrijk waren voor het vastleggen van diplomatieke zaken. De documenten zijn mogelijk geschreven in Baekje mei en vormen de basis voor de noteringen in de Nihonshoki. Uit kritiek blijkt dat de geleerden deze historische verhalen hebben geschreven in Yamato [7] en de auteur van de Nihonshoki heeft hier op gereageerd. De verklaringen die verwijzen naar historische rivaliteit tussen de oude Koreaanse koninkrijken van Silla, Goguryeo en Baekje moeten daarbij worden toegevoegd. Het gebruik van Baekje's plaatsnamen in de Nihonshoki is een ander bewijs dat aantoont wat voor geschiedkundige elementen er worden gebruikt in de documenten van Baekje. Enkele andere bronnen die anoniem zijn worden samengesteld zijn de 'Aru Fumi' (一书; ander document), dit werd gedaan om alternatieve verslagen voor specifieke incidenten bij te houden.

Onoyasumaro.jpg

Fudoki (风土记)

Fudoki zijn oude records van de cultuur en de geografie van de provincies van Japan. Ze bevatten de landbouw, de folkore en de geografische, historische en mythologische dossiers. De compilatie van Fudoki begon in 713 en werd voltooid over een periode van twintig jaar. Na de Taika hervormingen van 646, was er behoefte aan het centraliseren van de macht van het keizerlijke hof. Dit omvatte de administratieve verwerking van landerijen. Volgens de Shoku Nihongi (続日本紀), zou de keizerin Gemmei een decreet uitgevaardigd hebben in 713, waarbij de volgende gegevens uit elke provincie nodig werden geacht:

Nodige gegevens van elke provincie
 1. Naam
 2. Natuurlijke hulpbronnen
 3. Land vruchtbaarheid
 4. Etymologie van de naam voor geografische regio's
 5. Folklore

Er waren voorwaarden voor de naam: deze moest worden geschreven met twee Kanji-tekens. Deze aanpassing vereist een verandering van de naam. Bijvoorbeeld, Hayatsuhime (速津媛) werd Hayami (速见) en Ishinashi no Oki (无石堡) werd Ishii (石井). Ten minste 48 provincies hadden bijgedragen aan hun records, maar alleen die van Izumo werd bijna voltooid. Gedeeltelijke records van Hizen, Bungo, Harima en Hitachi bleven bestaan en een paar passages uit verschillende volumes werden verspreid over verschillende boeken.

De Nihonshoki bevat veel poëtische stukken. Deze zijn meestal niet lang en hebben geen vaste vorm. Het eerste gedicht, gedocumenteerd in beide boeken, werd toegeschreven aan een Kami (神, god) met de naam Susanoo [8]. Hij trouwde uiteindelijk met prinses Kushinada in de Izumo provincie.

八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣を
Yakumo Tatsu Izumo yaegaki Tsuma-gomi ni Yaegaki tsukuru Sono yaegaki wo

Dit is de oudste Kano-geschrift (geschreven in het Japans). De poëzie werd later geprezen voor het uitzonderlijke woordgebruik, een lofzang aan een goddelijke schepping, de Kami. De twee boeken delen veel van de soortgelijke stukken, maar de Nihonshoki bevat nieuwere componenten. Aan de Nihonshoki zijn later zaken toegevoegd (tot en met het bewind van keizer Temmu) en bij de Kojiki was dit niet het geval. Thema's van de Kano in de boeken waren divers, waarin verhalen van liefde, verdriet, oorlog, pijn, lofbetuigingen van de overwinning, raadsels en dergelijke aan bod komt. Veel werken in Kojiki waren anoniem. Sommige werden toegeschreven aan de Kami, keizers, edelen, generaals en soms vijanden van de rechtbank. Deze geschriften worden beschouwd als een collectief van historische documenten van mensen, zelfs wanneer het is toegeschreven aan figuren, zoals de Kami Susanoo.

Poëzie #208 van Manyoushuu [9]

Originele versie Romaji Nederlandse vertaling
秋山の
黄葉を茂み
惑ひぬる
妹を求めむ
山道知らずも
Akiyama no
momiji wo shigemi
mado hinuru
imo wo motomemu
yamaji shirazu mo
De bergen in de lente
Er zijn zoveel vallende bladeren,
- Zoekend naar mijn verloren liefde
Ik kan het pad niet vinden.

Het Isshi Incident (乙巳の変, Isshi no hen)

Miroku.jpg

Het incident was een succesvol plot door Nakatomi no Kamatari, prins Naka no Ōe, Soga no Yamada no Ishikawa no Maro en enkele anderen bedacht om de belangrijkste tak van de Soga-clan neer te halen, om te beginnen met de moord op Soga no Iruka. De moord op Iruka vond plaats op 10 juli 645 (traditionele Japanse datum: twaalfde dag van de zesde maand van 645), tijdens een plechtigheid van de gedenktekens van de Drie Koninkrijken van Korea. Deze werden voorgelezen aan Keizer Kōgyoku door Ishikawa no Maro. Prins Naka no Ōe had uitgebreide voorbereidingen gemaakt, met a.o. de afsluiting van de poorten van het paleis, het omkopen van verschillende bewakers en het verbergen van een speer in de hal[10] en het bevelen van vier gewapende mannen, die Iruka moesten aanvallen. Echter, toen duidelijk werd dat de vier mannen te bang waren om hun orders uit te voeren, nam Naka no Ōe zelf het initiatief en sneed hij Iruka in het hoofd en in zijn schouder. Iruka stierf niet aan zijn verwondingen, maar pleitte voor een onderzoek, die zijn onschuld zou moeten bewijzen.

Prins Naka no Ōe pleitte zijn geval voor Keizer Kōgyoku en trok zich terug om over de feiten na te denken. De vier bewakers hadden deze kans benut om Iruka te doden. Kort daarna pleegde Iruka's vader (Soga no Emishi) zelfmoord en werd zijn verblijf in brand gestoken. Deze brand verwoestte het manuscript [11] en andere schatten, die de Soga clan in bewaring hield. Fune no Fubitoesaka was op tijd en pakte snel de brandende Kokki uit de vlammen. Hij heeft later dit werk voorgelegd aan Naka no Ōe, maar geen bestaande exemplaren van het werk is later teruggevonden. Dit geweld heeft zich afgespeeld in Kōgyoku's aanwezigheid. De keizerin heeft hierop gereageerd door afstand te doen van haar troon. De Japanse maatschappij tijdens de Asuka periode was gevoelig voor kwesties zoals "oneer", zowel geestelijk als persoonlijk. Sterfgevallen - met name een gewelddadige moord, in de fysieke nabijheid van de keizerin werd gezien als van de ergste gevallen van oneerbaarheid.

Hoewel Kōgyoku haar recht op de troon wilde doorgeven aan haar oudste zoon, heeft Naka no Ōe er op gehamerd dat de troon naar zijn jongere broer, Karu-shinnō moest gaan. Karu-shinnō was het niet eens met de opvolging van de keizerin.Naka no Ōe loste het probleem van de troonopvolging op door een monnik te worden. Op diezelfde dag, 12 juli 645 scheerde Naka no Ōe zijn haar af in de Hokoji. Hij deed dit in een open ruimte tussen de hal van Buddha en de pagode. Kōgyoku gaf haar troon aan haar tweede zoon Kotoku (645-654), die keizer werd. Uiteindelijk zou Naka no Ōe van zijn religieuze geloften afzien. Hij zou de troon als keizer Tenji (661-672) betreden en het complex op Kōryū-ji profiteerde van het hebben van zijn patronaat en van de unieke verbinding met de chronologie van de keizers.

Voetnoten

 1. Men beschouwt de Kojiki als het oudste boek over de Japanse geschiedenis. Het dateert uit de Nara-periode en in Japan beschouwt men het als een klassieker.
 2. Amaterasu (天照) is in de Japanse mythologie de godin van de zon
 3. Silla was een van de drie koninkrijken van het oude Korea. Het heeft bestaan van van 57 v.Chr. tot 935
 4. Ō no Yasumaro (太安万侶? ?-723) was een Japanse edelman, kronieker, schrijver. Hij is zeer bekend om het vervolledigen van de Nihonshoki.
 5. Prince Kawashima was een zoon van de voormalige keizer Tenji
 6. Het is een account gemaakt door een ambtenaar die de T'ang-dynastie in China heeft bezocht. Daarnaast wordt een geschiedenis van de Koreaanse monnik Tohyön van het koninkrijk Koguryö in de Ilbon Segi (J: Nihon Seiki) beschreven.
 7. De geleerden waren op de vlucht voor de vernietiging van het koninkrijk Baekje
 8. Susanoo is de jongere broer van Amaterasu.
 9. De Manyoushuu is de oudste bestaande collectie van Japanse poëzie, samengesteld ergens in de Nara of begin Heian periode. Deze bloemlezing is een van de meest vereerde uit de Japanse poëtische compilaties. Men geloofd dat de laatste samensteller Otomo no Yakamochi was.
 10. In deze hal zou de ceremonie zich plaatsvinden.
 11. Dit manuscript was een kopie van Keizer Tennōki.

Bronnen

Boeken

 • Vande Walle, Willy. "Een geschiedenis van Japan: Van samurai tot soft power". (Leuven: Acco, 2007). 495 p. ill.
 • H. Varley, Paul. "Japanese Culture: a short history". (Tokio: Tuttle, 1974). XI, 227 p.
 • Hellemans, Karel (Dr.). "Inleiding tot de Japanse cultuur". (Leuven: 2006).
 • Aston, W. G. "Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest of Times to A.D. 697". (Tokyo: Tuttle, 1985)
 • Choi, Jae-Seok. "Ancient Korea-Japan Relations and the Nihonshoki". (Oxford:The Bardwell Press, 2008)
 • Morton, W. Scott en Olenik, J. Kenneth. "Japan: Its History and Culture". (New York: McGraw Hill Professional, 2004). 342 p.

Internet