Fujiwara no Teika

Uit GeschiedenisJapan
Ga naar: navigatie, zoeken

Fujiwara no Sadaie(藤原定家, 1162-1241), beter bekend als Fujiwara no Teika, was een belangrijke criticus, poëet en keizerlijke ambtenaar tijdens het einde van de Heian periode en het begin van de Kamakura periode. Hij stond vooral bekend om zijn waka[1] gedichten. Daarnaast behoorde hij tot de hoofdfiguren bij het opstellen van de Shinkokinshū(新古今集)en was hij de samensteller van de beroemde Ogura Hyakunin isshū(小倉百人一首).

Jeugd

Fujiwara no Teika werd geboren in 1162 in Kyoto en behoorde tot de Mikohidari familie, een tak van de Fujiwara-clan. Zijn vader, Fujiwara no Shunzei(藤原俊成, 1114-1204), was een poëet, wiens succes en talent een inspiratie vormde voor Teika om zelf dichter te worden. Van jongs af aan was hij bezig met het schrijven van gedichten. Teika had meerdere broers en zussen, onder wie een zus, Kegozen, die dichtster was, en een half broer, Takanobu, een beroemde schilder.

Carrière

In 1200 kende ex-keizer Go-Toba(後鳥羽, 1183-1198) aan Teika het privilege toe om zijn gedichten in Go-Toba’s paleis voor te dragen. Dit gold als erkenning van het poëtische talent van de dichter. Voordat hij deze erkenning verkreeg, stond Minamoto no Michichika[2] in Teika's weg om carrière te maken. Dit deed hij door Teika ervan te weerhouden om mee te doen aan de poëzie wedstrijd, georganiseerd door Go-Toba, de Go-Toba no In Shodo Hyakushu. Uiteindelijk wist Teika's vader Go-Toba over te halen om zijn zoon toe te laten tot de competitie.

Alhoewel Teika nu dus toestemming had van Go-Toba om mee te doen, wist Minamoto no Michichika toch nog de regels van de competitie te veranderen, waardoor alleen nog senior poëten mee mochten doen. Aangezien Fujiwara no Teika toen 38 jaar oud was en nog geen senior was, kon hij alsnog niet meedoen met de competitie. Maar na een persoonlijke brief van zijn vader aan de keizer, mocht Teika uiteindelijk alsnog deelnemen. Teika schreef een set van 100 gedichten en leverde deze in. De volgende dag kreeg hij een uitnodiging van Go-Toba om naar zijn paleis toe te komen. Sindsdien mocht Teika jureren in dichtwedstrijden, poëzie beoordelen en meedoen aan poëziefeesten. Dit zorgde ervoor dat zijn carrière als poëet opbloeide.

Zijn relatie met keizer Go-Toba

Hoewel hij Go-Toba's respect had verdiend, verslechterde de relatie tussen Go-Toba en Teika. Dit kwam doordat Teika zich bewust werd van zijn eigen succes. Hij beschouwde alleen zijn vader als waardige partner om over waka te praten. Alle andere poëten, onder wie Go-Toba zelf, vond hij aan hun ondergeschikt. En omdat hij aan reuma en chronische bronchitis leed, was het hectische leven van de ex-keizer voor hem ook moeilijk te verdragen.

Bij het samenstellen van de Shinkokinshū begon de echte aftakeling van de relatie. In 1204 wees Go-Toba Teika aan als één van de zes samenstellers van de Shinkokinshū. Hoewel Go-Toba zes samenstellers had gekozen, nam hijzelf toch altijd het laatste woord. Ook negeerde hij vaak Teika's mening en schoof hij zijn voorstellen terzijde. Dit wekte irritatie op bij Teika en al snel begonnen de verschillen tussen de mannen zich te tonen.

In de 6e maand van 1207, kreeg Teika een opdracht van Go-Toba om een waka te schrijven, die zou worden ingegraveerd op een scherm van de Saishō Shitennō Tempel. Teika ergerde zich er echter aan dat Go-Toba hem deze opdracht heel kort voor de deadline opdroeg. Twee dagen later presenteerde Teika zijn gedichten. Go-Toba prees deze, maar weigerde er later één. Teika werd hierdoor woedend, omdat Go-Toba geen geldige reden had om het gedicht te weigeren. Dit had een zekere spanning tussen Teika en Go-Toba als gevolg.

Op de 13e dag van de 2e maand van 1220, werd er een uta-awase [3] gehouden en Go-Toba vroeg Teika om mee te doen. Teika weigerde echter, omdat die dag de herdenking van zijn moeders dood was. Ondanks dat, vroeg Go-Toba hem toch meerdere malen om mee te doen en uiteindelijk stemde Teika in en droeg twee waka op, waaronder de 'The Willows along the Road' (zie hieronder). Deze waka maakte Go-Toba razend. Het bevatte zinnen waaruit bleek dat Teika niet alleen boos was, omdat hij zijn moeder niet had kunnen herdenken, maar er zat ook een vorm van wraak in, omdat hij zijn verwachte waardering en promotie niet had gekregen. Go-Toba verbood Teika om zich nog in het paleis te vertonen. Dit was het einde van hun vriendschap en had ook het einde van Teika's carrière kunnen zijn.

Romaji Engels
Michinobe no Along the pathway
Nohara no yanagi The willow trees in the fields
Shitamoenu Are ablaze in green
Aware nageki no In sympathy with a heart
Keburikurabe. Smoldering in envy.

Na Go-Toba's verbanning

In het jaar 1221, nadat de vriendschap tussen teika en Go-Toba reeds bekoeld was, speelden de gebeurtenissen zich af, die later zouden bekend staan als de Jōkyū-verstoring(承久の乱). Go-toba, een belangrijke speler in deze verstoring, ging hieraan ten onder. Na zijn neergang, werd Go-Toba verbannen naar de Oki eilanden en Teika's positie verbeterde zowel op sociaal, economisch als op artistiek vlak.

Na Go-Toba's verbanning, stond Teika in de gunst van de nieuwe keizer, de zoon van keizer Juntoku(順徳天皇)[4]. Hoewel Teika verwachtte dat 1225 een goed jaar zou worden door de komst van een nieuwe keizer, gebeurde er het tegenovergestelde van wat hij had verwacht. Een epidemie brak uit, wat vele doden veroorzaakte. Het jaar daarop ontstond er een droogte en brak er een sprinkhanenplaag uit. In 1227, veroorzaakten orkanen, de overstroming van de Kamo rivier en vele andere rampen, hongersnood, die aan velen het leven kostten.

Ook Teika had het zwaar te verduren tijdens deze periode. Hij leed aan vele ziektes en hoewel hij deze overleefde, leed hij ook zwaar onder de hongersnood. De laatste passages van Teika's dagboek gingen dus vooral over deze rampen. Hij overleed op 80-jarige leeftijd op de 20e dag van de 8e maand in 1241.

Persoonlijk leven

Teika trouwde twee keer. Zijn eerste huwelijk was in 1183, maar binnen tien jaar scheidde hij weer. Hij trouwde voor de tweede keer in 1194, met de dochter van een paleis minister, die ook tot de Fujiwara-clan behoorde. Hij had meerdere kinderen, onder wie een zoon genaamd Tameie.[5].

De rivaliteit tussen de nakomelingen

Door het succes van Shunzei en Teika ontstond er na Teika's dood een ruzie tussen de nakomelingen om de auteursrechten van de poëtische documenten in de familie. Deze documenten waren een bewijs van hun recht op wetgevende macht bij poëtische zaken, op het samenstellen van bloemlezingen en om te beoordelen bij poëziewedstrijden.

Teika had de auteursrechten van zijn vader overgeërfd, en zijn zoon, Tameie, erfde Teika’s auteursrechten en bezat dus al diens manuscripten. Tameie's eerste vrouw was de dochter van Utsunomiya no Yoritsuna. Zij kregen vier kinderen, waaronder Tameuji, hun eerste zoon en Tameie's erfgenaam. Later had Tameie een affaire met een vrouw, bekend als Abutsu-ni. Tameie kreeg drie kinderen met haar. Uit medelijden met het jongste kind, Tamesuke, had hij hem in plaats van Tameuji, aangesteld als erfgenaam van de auteursrechten.

Na Tameie's dood in 1275, ontstond er een ruzie om de auteursrechten tussen Tameuji en zijn stiefmoeder Abutsu, die het opnam voor haar zoon, Tamesuke. Deze ruzie duurde bijna veertig jaar en ging ook verder na de dood van Tameuji en Abutsu. De Mikihidori familie, waartoe Teika en Shunzei behoorden, splitste hierdoor op in de Nijō-lijn, ontstaan uit Tameuji, en de Reizei-lijn, ontstaan uit Tamesuke. De ruzie ging verder op een groter niveau tussen de twee lijnen; de Nijō-lijn wilde erkend worden als de officële erfgenamen en de Reizei-lijn wilde erkend worden als een officiële tak van de Mikihidori familie.

Zijn Poëtische Stijl

Teika gebruikte in zijn poëzie een techniek van lenen, genaamd honkadori(本歌取り). Honkadori is een stijl waarbij in het gedicht verwezen wordt naar een andere gedicht, bekend onder het publiek voor wie het geschreven is.

Ook had Teika grote bewondering voor de Man'yoshū(万葉集)[6] en schreef vaak in dezelfde archaïsche stijl. Sommige van zijn meest beroemde gedichten waren een variatie op de gedichten uit de Man'yoshū.

Teika's vader leerde hem tien stijlen die hij beschouwde als essentieel. Hiervan zijn er twee stijlen waar extra rekening mee moest worden gehouden, vanwege hun connectie met de Man'yoshū; de taketakashi [7] 'de nobele stijl' en de onshinshigitei [8] 'de stijl van de kracht van het onderdrukken van de demon'. Deze laatste zou volgens Teika het moeilijkst te leren zijn en was vooral niet geschikt voor amateurs.

Een andere essentiële stijl is de ushin, 'de stijl van het intense gevoel'. Hier zou de ware natuur van de poëzie in schuilen. De tien stijlen vormden samen het ideaal, dat Teika van Shunzei had overgenomen. Dit ideaal heette 'kotoba furuku, kokoro atarashii', 'oude woorden, nieuwe ziel'. Met de 'oude woorden' bedoelden Teika en Shunzei de taal van Sandaishū [9] ,'de drie collecties'.

Om de 'nieuwe ziel' uit te drukken, gaven Teika en Shunzei nieuwe betekenissen aan de oude idealen van de sabi, 'eenzaamheid', de yoen, 'lichte charme' en de yūgen, 'mysterie en diepte'. Door middel van hun ideaal produceerden Teika en Shunzei de meest opmerkelijke en vernieuwende poëtische stijl van hun tijd.

Zijn werken

Zijn eerst gepubliceerde vers verscheen in de wakeikazuchi no yashiro uta-awase[10]. In 1180 begon Teika met zijn literaire dagboek, de Meigetsuki, waaraan hij tekst bleef toevoegen tot het jaar 1235. In 1181 stelde hij zijn eerste honderd gedichten-reeks op, de Shogaku Hyakushu.

Zoals eerder vermeld, erkende de ex-keizer hem als poëet in het jaar 1200 en liet hem toe tot zijn persoonlijke kring van poëten. In 1204 was hij één van de zes samenstellers van de Shinkokinshū, een door de keizer gesponsorde bloemlezing. Deze bloemlezing stond vol met gedichten uit de Shinkokin Jidai[11].

Zijn eerste collectie, de Shui Gusō, verscheen in 1216, gevolgd door de Shui Gusō Ingai. In datzelfde jaar werkte Teika ook aan de compilatie van de Teika-kyō Hyakuban Jikaawase. Hij gebruikte hiervoor de vorm jikaawase [12] en koos tweehonderd van zijn gedichten om in te sturen. Teika herzag de compilatie in 1217, en in 1219 stuurde hij deze naar keizer Juntoku en vroeg hij om zijn beoordelingen. Uiteindelijk kreeg Teika pas in 1232 de beoordeling voor dit werk.

Hij kreeg ook de eer om de gedichten uit te kiezen voor de Hyakunin Isshū [13]. De Hyakunin Isshū is nu één van de beroemdste Japanse bloemlezingen uit de klassieke tijd en is vooral bekend dankzij het Japanse kaartspel, karuta.[14]

In 1230 vroegen Michiie en zijn zoon, Norizane, Teika om honderd gedichten op te stellen. Het resultaat hiervan had de naam Kanpaku Sadaijin-ke Hyakushu, en was de laatste reeks van honderd gedichten, die Teika heeft opgesteld. In 1232 stelde keizer Go-Horikawa hem aan om een keizerlijke bloemlezing samen te stellen, genaamd de Shin Chokusen Waka-shū en de Shin Kokin Waka-shū.

Verantwoording

Voetnoten

 1. Waka is een genre in de klassieke Japanse dichtkunst.
 2. De schoonvader van Go-Toba.
 3. Een poëzie wedstrijd of een waka competitie.
 4. Keizer Juntoku heerste van 1210 tot 1221. Hij was de 3e zoon van Go-Toba.
 5. Zie kopje 'rivaliteit tussen de nakomelingen'.
 6. Het oudste, nog bestaande, Japanse bloemlezing, samengesteld in het jaar ±759, tijdens de Nara-periode.
 7. Een stijl waarbij belangrijke onderwerpen op een simpele manier worden beschreven.
 8. Deze stijl werd gebruikt om onderwerpen met, van nature, een krachtig of gewelddadig beeld te behandelen.
 9. Deze bestond uit de Kokinshū, de Gosenshū en de Shūishū.
 10. Een compilatie van gedichten, die geschreven waren voor poëzie wedstrijden.
 11. Een periode van 50 jaar in eind 12e en begin 13e eeuw, gekenmerkt door de opleving en vernieuwing van de traditionele Japanse dichtkunst.
 12. Een poëzie-vorm gebruikt voor solo poëzie competities.
 13. Een bloemlezing van honderd gedichten, geschreven door honderd verschillende poëten.
 14. Een Japans kaartspel, waarbij men de voorgelezen kaarten in bezit moet proberen te krijgen. Op de kaarten staan de gedichten uit de Hyakunin Isshū.

Bronnen

Boeken

 • Brower, R.H., Miner, E. Japanese Court poetry. Stanford, California: Stanford University Press, 1961
 • Frédéric, L. Japan Encyclopedia. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2005
 • Keene, D. Travelers of a Hundred Ages: the Japanese as Revealed Through 1,000 Years of Diaries. New York: Henry Holt and Company, 1989
 • Ton'a. Just Living: Poems and Prose by the Japanese Monk Tonna. New York: Colombia University press, 2003.

Artikels

 • Atkins, P.S. "Meigetsuki, the diary of Fujiwara no Teika: Karoku 2.9 (1226)"-The Journal of the American Oriental Society, April-June, 2010, Vol.130(2), p.235(24)
 • Atkins, P.S. " Nijō v. Reizei: Land Rights, Litigation, and Literary Authority in Medieval Japan"- Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 66, No. 2 (Dec., 2006), pp. 495-529
 • Bialock, D.T. "Voice, Text, and The Question of Poetic Borrowing in Late Classical Japanese Poetry"- Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 54, No. 1 (Jun., 1994), pp. 181-231
 • Brower, R.H. "Ex-Emperor Go-Toba's Secret Teachings": Go-Toba no in Gokuden"- Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 32, (1972), pp. 5-70
 • Brower, R.H. "Fujiwara Teika's Maigetsushō"- Monumenta Nipponica, Vol. 40, No. 4 (Winter, 1985), pp. 399-425
 • Bundy, R. "Poetic Apprenticeship: Fujiwara Teika's Shogaku hyakushu"- Monumenta Nipponica, 1990 Summer, Vol.45(2), pp.157-88
 • Bundy, R. "Solo Poetry Contest as Poetic Self-Portrait: The One-Hundred-Round Contest of Lord Teika's Own Poems: Part One"- Monumenta Nipponica, 2006, Vol.61(1), pp.1-58
 • Smits, I. "Teika and the Others: Poetics, Poetry, and Politics in Early Medieval Japan"- Monumenta Nipponica, Vol. 59, No. 3 (Autumn, 2004), pp. 359-389

Online