De Minamataziekte

Uit GeschiedenisJapan
Ga naar: navigatie, zoeken
De ziekte tast het zenuwstelsel, zintuigelijke vermogens, organen, het gebit en de ledematen aan

De Minamataziekte (水俣病, Minamata-byō) is de term gebruikt voor een epidemische vorm van kwik-vergiftiging in Japan. De eerste uitbraak vond plaats in de havenstad Minamata, gelegen in de prefectuur Kagoshima. De ziekte ontleent zijn naam aan deze stad. In totaal zou Japan tweemaal geconfronteerd worden met de ziekte: in Minamata anno 1956 en later in Niigata anno 1965. In beide gevallen was de industrie de schuldige, die giftige stoffen in water had geloosd. Minamata is zeer ernstig, met symptomen als spasmen, blind- en doofheid, gevoelloze of verkrampte ledematen, spierzwakte en zelfs waanzin, verlamming of coma. Duizenden mensen zijn hieraan overleden. Kinderen werden misvormd geboren.

Samen met de Yokkaichi-astma[1] en de Itai-itai-ziekte[2], worden deze twee uitbraken gerekend tot de vier grote vervuilingsziektes van Japan.

Oorzaak

Voor de mens is kwik een toxisch zwaar metaal. Kwik dringt het lichaam binnen bij het inademen, via voeding, vaccins en tandvullingen en in mindere mate langs de huid. De kwik hoopt zich op in het lichaam en bindt zich aan tubulines. Dit zijn eiwitten die onder andere zenuwen ondersteunen. Daardoor beschadigt kwik het zenuwstelstel. Een "gewone" kwikvergiftiging vertoont dan verschijnselen als verminderd zicht, gehoor en spraakvermogen, alsook oriëntatieverlies. Ook de inwendige organen en het gebit worden aangetast.

De verminkte hand van een Minamata-patiënt

In Minamata echter, waren de symptomen veel erger. De hoeveelheden kwik die hun lichaam vernietigden waren ongezien. Hoe kon de mate van vergiftiging zo hoog zijn ?

In 1908 vestigde Chisso Corporations zich in de stad. Het bedrijf doorstond de
Bestand:Chisso afvalwater Minamata
De lozing van het afvalwater door Chisso in de baai van Minamata
oorlog en werd de grootste producent in Japan. Chisso, de chemische fabriek in de stad, begon een nieuwe productie (Aceetaldehyde, beter gekend als ethanal) in 1932. Hierbij vormden zich afvalstoffen die kwik bevatten. Chisso dumpte het afval in het zeewater van Minamata, dit gedurende de hele productieperiode van 1932 tot 1968.

De inwoners van Minamata waren bovenal vissers. Net zoals bij de mens, slaan vissen, dolfijnen en walvissen kwik op in hun lichaam. Door het eten van vergiftigde zeedieren, met een zeer hoog gehalte aan giftige metalen in hun lichaam, vergiftigden de burgers zichzelf.

Geschiedenis

Het gebied raakte vervuild door de lozing van industriële afvalstoffen, die kwik bevatten. Dit kwam in het water terecht. De lichamen van vissen en zeedieren slaan dit op als methylkwik (een organische kwikvorm). De consumptie bracht kwik in het lichaam van mensen. Toen de oorzaak nog ongekend was, sprak men eerst van een "autisme-epidemie". Kwikvergiftiging en zwaar autisme[3] vertonen immers vele gelijkenissen, zoals het afwijkend gedrag en de spasmen, die dan als tics aangezien worden.

De Chisso fabriek

Lozing van afvalwater door Chisso in de baai van Minamata.

In 1908 stichtte Shitagau Noguchi de Japan Nitrogenous Fertilizer Company (日本窒素肥料株式会社, Nihon Chisso Hiryō Kabushiki Kaisha), ofwel de Chisso Corporation. In dat jaar werd de chemische fabriek in Minamata geopend die meststoffen zou produceren. Het project werd toegejuichd door de lokale bevolking, omdat het nieuwe banen zou creëren en aldus hun stad zou vooruit helpen.
Sinds het begin van de industriële revolutie in Japan, eind 19de eeuw, bleef de economische groei voortduren. Over de hele natie ontwikkelde de snel gevormde industrie zich verder en algauw besloot ook Chisso om zijn chemische productie uit te breiden. Ethyn, ethanal, ethaanzuur, chlooretheen en andere stoffen werden nu ook gefabriceerd. Al het afvalwater stortte zich in de baai van Minamata. De visbestanden leden onder de vervuiling. De visvangst leverde minder op. Chisso loste dit op door akkoorden te sluiten met de vissers. In deze jaren werkte een kwart van heel Minamata bij de chemische fabriek. Naarmate deze groeide en uitbreidde, verkreeg ook de stad meer inkomsten, dankzij werk en belastingen. In 1932 zette Chisso de productie van ethanal op gang. Kwiksulfaat werd als een katalysator[4] gebruikt, waardoor in het afvalwater kwik terecht kwam. Het bedrijf vertrok geen spier, zelfs niet toen de eerste tekenen van kwikvergiftiging aan de oppervlakte kwamen. Ze zouden blijven lozen.

Eerste uitbraak

Katten reageren snel op kwikvervuiling
Eerst begonnen de katten zich vreemd te gedragen. Ze renden rondjes, sprongen op en neer of liepen achter hun staart aan tot ze stierven van uitputting. Ze werden al snel de zelfmoordkatten van Minamata genoemd. Lokaal werd er gesproken over "de dansende kattenziekte" (猫踊り病, neko odori byō). Maar ook honden begonnen te verdwijnen. Wat later vielen vogels rechtstreeks uit de lucht en de vissers vingen mutanten met twee of drie hoofden in hun netten. De bevolking was gealarmeerd, maar niemand kende de oorzaak.

In 1956 werd de eerste mens met Minamata onderzocht. Het was een vijf jaar oud meisje, en ironisch genoeg werd ze op 21 april voor analyse naar het Chisso bedrijfshospitaal gebracht. Ze kon moeilijk spreken en lopen, en ze had spasmen. Twee dagen later vertoonde haar zus dezelfde symptomen, en vervolgens haar buurmeisje. Naast deze drie werden er nog acht patiënten gevonden. Op 1 mei sprak de bedrijfsdokter van een nog onbekende epidemie. Dit geldt als de ontdekking van de Minamataziekte.
Omdat de ziekte zich verspreidde onder de bevolking van Minamata, werd in eerste instantie gedacht dat het besmettelijk was. Daarom werden zieken in quarantaine gebracht en hun huizen werden gereinigd. Dit stigmatiseerde de patiënten. Ze werden sociaal uitgesloten uit vrees voor besmetting. De situatie was zo bedreigend, dat eind mei al de Strange Disease Countermeasures Committee (奇病対策委員会, Kibyō Taisaku Iinkai) werd opgericht. Deze deed onderzoek in de hoop snel een oplossing te vinden. De symptomen werden nauwkeurig onderzocht en de verspreiding in kaart gebracht. Al snel ontdekten ze de link met het consumeren van vis. De Minamata-ziekte kwam voor in vissersgemeenschappen en katten waren er zeer gevoelig voor. Op vier november deelden ze officiëel mee dat de Minamata een vergiftiging door zware metalen was, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door vis- en zeevruchtenconsumptie.

Hierna volgde onmiddelijk een onderzoek naar het afvalwater van de Chisso fabriek. Daarin vonden de onderzoekers vele zware metalen terug, onder andere arsenicum, lood, koper, kwik, mangaan, selenium en thalium. Het was nog niet duidelijk welke de veroorzaker was. Pas in 1958 wees de Britse neuroloog Douglas McAlpine op de overeenkomsten met kwik-vergiftiging. Het onderzoek focuste nu op het voorkomen van kwik in de regio. De concentraties in de baai waren ontstellend hoog. In de omgeving waar het afvalwater geloosd werd, zat er maar liefst twee kilogram kwik in elke ton modder. Dat is een percentage dat hoogstens in een mijn zou voorkomen. In het haar van zieke inwoners was de concentratie 705 ppm, oftewel 705 kwikdeeltjes per miljoen. Bij gezonde inwoners was dat 191 ppm. Dat is respectievelijk 177 keer en 48 keer een normale hoeveelheid ! (ideaal is dat een menselijk lichaam volkomen vrij is van kwik, het toen gemeten Japanse gemiddelde was 4 ppm)

Nu was de ziekte ontsluierd. Minamata werd gedefiniëerd als "vergiftigingsziekte die voornamelijk het centrale zenuwstelsel aantast en die veroorzaakt wordt door het consumeren van grote hoeveelheden vis en schelpdieren afkomstig uit de baai van Minamata en omgeving. De voornaamste oorzaak is een soort samenstelling van organisch kwik.

Kaart van Minamata met aanduiding van de Hyakken baai, de Chisso fabriek en de Minamata rivier.

De Chisso fabriek werd als schuldige beschouwd en er werd een onderzoek naar de fabriek ingesteld. Om zichzelf in te dekken, stopte het bedrijf met afvalwater lozen in de baai toen het onderzoek zich daar vestigde. De fabriek loosde nu rechtstreeks in de Minamata rivier. Het gevolg was een grote vissterfte en de verspreiding van de ziekte naar andere vissersteden langs de kust. Chisso bleef de vermoorde onschuld spelen en sponsorde zelf onderzoeken, die andere oorzaken moesten blootleggen. Hajime Hosokawa, de directeur van het fabriekshospitaal, liet experimenten uitvoeren op katten. Natuurlijk duidden al deze experimenten het afvalwater aan als de boosdoener. Chisso besloot de resultaten geheim te houden en stopte de experimenten.

Op 21 oktober 1959 werd de Chisso fabriek verplicht een zuiveringsinstallatie te bouwen. Het vervuilde water mocht bovendien niet meer in de Minamatarivier terechtkomen. Chisso leidde het opnieuw naar de baai. Op 19 december was de installatie klaar. Met een plechtige ceremonie werd deze in gebruik genomen. De directeur van Chisso dronk een glas gezuiverd water, een symbolische daad. Maar wat niemand wist, was dat het afvalwater van de ethanalproductie helemaal niet doorheen de installatie liep. Het bedrijf sloeg deze stap kwaadwillig over. Volgens enkelen werd dit gedaan zodat het bedrijf alsnog kon beweren onschuldig te zijn. Als de vervuiling (en dus de ziekte) zou aanhouden na de ingebruikname van een zuiveringsinstallatie, dan zouden zij vrijgepleit worden. De reden kan evenwel ook gemakzucht of kostenbesparing geweest zijn. Tot 1968 zou het zo doorgaan. Daarna stopte het bedrijf met kwiksulfaat te gebruiken in het productieproces.
Een kind (r.), aangetast door Minamata. Vooral haar aangetaste gebit valt op.

In die tijd zijn er officiëel 1.784 overleden aan Minamata, op een totaal van 2.265 erkende slachtoffers. Het ware aantal ligt vele malen hoger. Een heleboel mensen werden simpelweg niet geregistreerd, en sommige overlijdens werden geklassificeerd als "death by unknown causes".

Soms wisten de slachtoffers zelf ook niet waar ze aan leden. Dit was vooral het geval bij kinderen. Hun moeders hadden geen symptomen, maar hadden tijdens de zwangerschap kwik doorgegeven aan hun baby. De kinderen werden geboren met spasmen, gebreken aan de zintuigen zoals slechthorendheid of blindheid, en hadden soms verlamde leden of andere fysieke afwijkingen. De gehandicapte kinderen en de vervuiling in Minamata werden maar zelden met elkaar in verband gebracht. Er zijn maar achttien kinderen als slachtoffer erkend, terwijl er waarschijnlijk honderden tot duizenden door de vervuiling geleden hebben.

Tweede uitbraak

Lokatie van Niigata op kaart.

In 1965 dook de Minamata ziekte plots op in de streek van de Agano rivier. Dit ligt in de Niigata prefectuur[5], waardoor deze tweede uitbraak de naam "de Niigata-Minamata-ziekte" (新潟水俣病, Niigata Minamata-byō) kreeg. Of soms simpelweg "de tweede Minamata-ziekte" (第二水俣病, Dai-ni Minamata-byō). Door eerdere ervaring in Minamata konden de instanties snel reageren. Net zoals in Minamata was het begonnen met zieke katten, waarna ook mensen ziek werden. Tadao Tsubaki, professor aan de universiteit van Niigaki, merkte de gelijkenissen op. Hij onderzocht het haar van patiënten. Na het bespeuren van kwikvergiftiging, alarmeerde hij het bestuur van Niigata. De onderzoeksgroep van de universtiteit van Kumamoto had de eerste uitbraak in Minamata onderzocht en werd nu gekozen om deze epidemie te doorgronden. Hajime Hosokawa, de voormalige bedrijfsarts van de Chisso fabriek, vervoegde hen. Hij had al veel expertise dankzij de experimenten die hij in Minamata had uitgevoerd. In maart 1966 stelden ze al een rapport op. Net als in Minamata lag de oorzaak bij een fabriek die afvalwater loosde. Het betrof de Showa Denko fabriek in Kanose, die de Agano rivier bevuilde. En alweer kregen mensen het kwik binnen door vis te eten. Showa Denko ontkende ook alle aantijgingen, net zoals Chisso had gedaan. Ze beweerden dat er tijdens de aardbeving in Niigata, anno 1964, een landbouwkundig ongeval was gebeurd. Het gevonden kwik zou daar vandaan komen. Het menselijk leed bleef in Niigata echter beperkt. De dosissen kwik waren lager (hoewel nog steeds bedreigend) en de vervuiling hield niet zo lang aan. Er is één schrijnende misstap begaan. Ondertussen was bekend dat ook foetussen, embryo's en baby's aangetast werden. Zwangere vrouwen stonden onder druk om hun kind te aborteren. Een heleboel vrouwen lieten hun vrucht afdrijven. Dit heeft de geboorte van veel misvormde kinderen voorkomen, maar het leidde eveneens tot heel wat emotioneel leed.

Vreemd genoeg heeft de uitbraak in Niigata de toestand in Minamata vooruit geholpen. Het snelle en efficiënte optreden werd als voorbeeld gesteld. Nieuwe onderzoeken startten en Chisso werd ook voor de rechter gedaagd.

Compensaties voor slachtoffers

De bevolking van Niigata had geen nauwe banden met het bedrijf en diende al snel een aanklacht in, namelijk in 1968. Dat is drie jaar na de bevestiging van de uitbraak, en een jaar voordat de bewoners van Minamata een aanklacht indienden tegen Chisso Corporations. Zij deden dit in 1969, maar liefst dertien jaar na de uitbraak.

Boze vissers bij de bestorming van Chisso

Omdat Chisso zo'n grote schade aan de visserijen had toegebracht, eisten deze als eerste een compensatie. Chisso hield de boot af, wat leidde tot een bestorming van de fabriek. Arbeiders van de Chisso fabriek hielden een staking omdat ze vonden dat hun bedrijf de inwoners van Minamata slecht behandelde. Op 25 mei 1970 werd een schikking bereikt. Chisso betaalde voor de gestorven slachtoffers tussen 1,7 en 4 miljoen yen per overleden persoon. Aan de nog levende zieken werd éénmaal 1 tot 4,2 miljoen yen uitbetaald. Daarna ontvingen ze nog jaarlijks een som tussen 170.000 en 340.000 yen.

Het proces duurde ondertussen voort en eindigde na vier jaar. Hier werd ten eerste Chisso verantwoordelijk gesteld voor de uitbraak. Niet alleen waren ze de directe oorzaak, ze waren ook schuldig aan verzuim. Daarnaast werden ook een aantal contracten nietig verklaard, die het bedrijf had gesloten met patiënten. Deze contracten gingen meestal over een kleine geldsom die ze schonken, in ruil voor het niet verder vervolgen of verantwoordelijk stellen van Chisso Corporations. Om deze bedrogen mensen te compenseren, moest Chisso tussen 16 en 18 miljoen yen uitbetalen. ---

Voetnoten

  1. Yokkaichi astma, één van de vier grote vervuilingsziekten van Japan, deed zich voor in de stad Yokkaichi in de Mie prefectuur, tussen 1960 en 1972. Door het verbranden van aardolie en ruwe olie waren er grote hoeveelheden zwaveloxide vrijgekomen, dat veroorzaakte smog. Dit resulteerde in ernstige gevallen van chronische obstructieve longziekte, chronische bronchitis, longemfyseem en astma bij de lokale bevolking. De algemeen aanvaardbare bronnen van de zwaveloxide zouden petrochemische verwerking faciliteiten en raffinaderijen zijn.
  2. Itai-Itai ziekte. Ernstige, soms dodelijke, ziekte ten gevolge van een zware cadmiumvergiftiging
  3. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag.
  4. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.
  5. De prefectuur Niigata (新潟県, Niigata-ken) is een Japanse prefectuur in de regio Chubu in Honshu.

Bronnen

De bronnen zijn allen in het Frans, Engels of Nederlands.

Over Minamata

Films/documentaires
Tijdlijnen

Gerelateerd aan het onderwerp

Films/documentaires
Boek
  • "Cultuur bewust! Japan. - een leidraad voor gewoonten & etiquette" door Paul Norbury. Cop. 2006, ISBN 9789038917276

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL.